Die Mietbar - Mietbar, Bars, Buffets, Stehtische, Spezialanfertigungen, Non-Food-Catering, Non, Food, Catering, Mietmöbel, Ernst, Flauger, Veranstaltungen, Events, Incentive, VIP

Kontakt

die mietbar Flauger GmbH
Wirtschaftsstraße 10 A-2201 Hagenbrunn
Tel: +43 (0)2246/32 505 Fax: /25
e-mail: office@diemietbar.com